Kvetinkovo

    50,00

    Hudobno-dramatickú hra KVETINKOVO je didaktický materiál, pomocou ktorého nacvičíte s deťmi krásne predstavenie (napr. na Deň matiek), ktorý využijete počas celého školského roka na dramatické, hudobno-pohybové činnosti a hrové aktivity.