Mgr. Renáta Kubovčíková: 0903/936 258, 02/6436 5904 (objednávky)
Mgr. Vladimír Kubovčík: 0903/717 567
E-mail: panucitel@swanmail.sk

Adresa:

Pán UČITEĽ, s. r. o.
Šafránova 1528/5A
811 02 Bratislava 1- Staré Mesto

Fakturačné údaje:

IČO: 50508270
DIČ: 2120367590
Peňažný ústav: Tatra Banka, a. s
č. účtu/kód: 2943028083/1100
IBAN: SK 35 1100 0000 002943028083
BIC: TATRSKBX

Spoločnosť Pán UČITEĽ, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I, Odd Sro, vložka č. 11431/B. Spoločnosť Pán UČITEĽ, s. r. o. nie je platcom DPH

Adresa:

MUSICA LITURGICA, s. r. o.
Šafránova 5A
811 02 Bratislava 1- Staré Mesto

Fakturačné údaje:

IČO: 35856084
IČ DPH: SK 2020217133
Peňaž. ústav: Tatra Banka, a. s.
č.účtu/kód: 2623828284/1100
IBAN: SK 9211000000002623828284
BIC: TATRSKBX

Spoločnosť MUSICA LITURGICA, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I, Odd Sro, vložka č. 28636/B. Spoločnosť MUSICA LITURGICA, s. r. o. je platcom DPH