Areál pre spevavé vtáctvo a liečivé rastliny

Areál pre spevavé vtáctvo a liečivé rastliny

Areál pre spevavé vtáctvo a liečivé rastliny je praktická didaktická pomôcka vhodná do vonkajšieho areálu materských, základných, špeciálnych škôl, materských centier a iných organizácií a slúži na cielené environmentálne vzdelávanie detí a mládeže.

Podľa dostupných informácií od ornitológov zomiera na dehydratáciu až 50% spevavých vtákov a počas horúcich dní trpia predovšetkým druhy žijúce v meste. Najmä v posledných rokoch, kedy teplota v lete dosahuje nadpriemerné hodnoty, akoby sa spevavé vtáky z našich miest vytrácali.

Prostredníctvom areálu majú deti možnosť prispieť k ochrane spevavého vtáctva tým, že budú vtáky pozorovať, poznávať, starať sa a chrániť ich.

Areál pre spevavé vtáctvo pozostáva z vodného systému, ktorý tvorí sústava nádob, cez ktoré preteká voda pomocou solárneho čerpadla a ktorý slúži ako pitný režim pre vtáky, motýle a včely v letných mesiacoch.

V zime odporúčame solárne čerpadlo odmontovať a drevený agátový stĺp s prírodným dreveným kŕmidlom bude slúžiť tiež ako kŕmidlo pre vtáky.

Ďalšiu časť tvorí agátový stĺp s kŕmidlami, v ktorých sú umiestnené smaltované misky na potravu pre spevavé vtáctvo.

Areál je zhotovený z prírodného dreveného ošetreného masívu. Drevené stĺpy sú spevnené železnými reťazami, tak aby sa časom nerozštiepili. Podklad môže tvoriť štrkové podložie, alebo biela mramorová drvina, pod ktorou je umiestnená záhradnícka fólia. Takto zhotovený a pravidelne ošetrovaný areál má veľmi dlhú životnosť.

Liečivé rastliny v drevených vyvýšených záhonoch slúžia rovnako ako praktická edukačná pomôcka.  Deti poznávajú najznámejšie liečivé rastliny (mäta prieporná, medovka, levanduľa úzkolistá, šalvia lekárska, tymian, saturejka záhradná) starajú sa o ich zalievanie, zber, pozorujú ich rast. Rastliny, ktoré sú vhodné na konzumáciu, môžu obohatiť školskú kuchyňu a po ich zbere a vysušení možno pripraviť deťom chutný čaj. Sušené liečivé rastliny možno taktiež využiť na aromatické vrecúška.

Cena závisí od rozsahu úprav terénu, výberu mramorovej alebo štrkovej drviny, množstva zvolených komponentov a celkovej veľkosti. Areál môžeme zhotoviť na základe dohody a podľa vášho želania.