Učebná pomôcka Čarovné paravány – Štyri ročné obdobia

    740,00

    Učebná pomôcka Čarovné paravány – Štyri ročné obdobia je vhodná pre deti od 2 do 10 rokov, deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materské školy, základné školy (1. stupeň), špeciálne školy, hry do interiéru, aj exteriéru.