Pracovný zošit Dieťa a svet vôkol nás v zábavných úlohách 2

5,90

Pracovný zošit je spracovaný podľa ŠVP pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ platného od septembra 2015. Poskytuje doplnkový materiál pre vzdelávacie oblasti jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek a hodnoty, človek a svet práce, umenie a kultúra.

1 až 10 ks: 5,90 eura/ks
11 až 20 ks: 5,50 eura/ks
21 a viac kusov: 4,90 eura/ks